Larsmo bys delägarlag

Information om samfällda områden och fiskeangelägenheter

Delägarlagets verksamhet

Larsmo bys samfällda områden förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Larsmo by

 

 

Styrelsen för delägarlaget

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för delägarlaget för Larsmo bys samfällda områden och vilka deras personliga ersättare är.

 

Fiskeavgifter 2022

Här hittar du information om avgifter för fiskekort och redskap år 2022 samt tidpunkter för fisket.

 

Muddrings-anvisningar

Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill utföra muddring.

 

Senaste nytt

Styrelsemötet 3 augusti

På mötet behandlades Ekofishs anmälan till Regionförvaltningsverket om planer att starta en försöksodling av små fiskyngel utanför Ådöm...

Styrelsemöte 29 juni 2022

På mötet behandlades en ansökan från Skärgårdsrådet om bidrag för farledsarbetet och kontroll av remmare.  Styrelsen beviljade ett bidrag...

Styrelsemötet den 17 maj 2022

Styrelsen gjorde fältbesök på Skabbskär, på Skavaholmen och på Sandgrundet i den nordliga snålblåsten. Ändamålet med besöken var att...

Styrelsemötet den 20 april 2022

Styrelsen konstituerade sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman som vice-ordförande samt Birthe Wistbacka som...

Delägarlagets årstämma 31 mars 2022

Stämman hölls den 31.3 2022.   Det justerade protokollet finns till påseende hos sekreteraren under besvärstiden 4.4 - 4.6 2022.  ...