Larsmo bys delägarlag

Information om samfällda områden och fiskeangelägenheter

Delägarlagets verksamhet

Larsmo bys samfällda områden förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Larsmo by

 

 

Styrelsen för delägarlaget

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för delägarlaget för Larsmo bys samfällda områden och vilka deras personliga ersättare är.

 

Fiskeavgifter 2023

Här hittar du information om avgifter för fiskekort och redskap år 2023 samt tidpunkter för fisket.

 

Muddrings-anvisningar

Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill utföra muddring.

 

Senaste nytt

Kallelse till årsstämma

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden (Rn:o 440-402-876-4) Kallar till delägarstämma torsdagen den 30.3 2023 kl 19.00 i Sandra...

Gott nytt fiskeår!!

Fiskereglerna och prisen för fiskekort och -redskap för samfällighetens vattenområden är uppdaterade.  Gå in och bekanta dig med dem....