Larsmo bys delägarlag

Information om samfällda områden och fiskeangelägenheter

Delägarlagets verksamhet

Larsmo bys samfällda områden förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Larsmo by

 

 

Styrelsen för delägarlaget

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för delägarlaget för Larsmo bys samfällda områden och vilka deras personliga ersättare är.

 

Fiskeavgifter 2023

Här hittar du information om avgifter för fiskekort och redskap år 2023 samt tidpunkter för fisket.

 

Muddrings-anvisningar

Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill utföra muddring.

 

Senaste nytt

Fiskeristatistiken för 2022 inräknad

Fiskeristatistiken från år 2022 är insamlad. Totalt fångades drygt 99 ton fisk från delägarlagets vattenområden 40 % av detta bestod av...

Gott nytt fiskeår!!

Fiskereglerna och prisen för fiskekort och -redskap för samfällighetens vattenområden är uppdaterade.  Gå in och bekanta dig med dem....

Styrelsemötet 16 november 2022

Bl.a dessa ärenden behandlades: OX2-bolagets program för miljökonsekvensbedömningen för vindkraftspark i havet utanför Jakobstad, Larsmo...

Styrelsemötet 29 september 2022

Bl.,a dessa ärenden behandlades: Beslut om undantagslov för fiske efter modersik under fredningstiden. Veikko Kantojärvi får att tillstånd...

Styrelsemötet 3 augusti

På mötet behandlades Ekofishs anmälan till Regionförvaltningsverket om planer att starta en försöksodling av små fiskyngel utanför Ådöm...