Larsmo bys delägarlag

Information om samfällda områden och fiskeangelägenheter

Delägarlagets verksamhet

Larsmo bys samfällda områden förvaltar de land- och vattenområden som ägs av delägarlaget i Larsmo by

 

 

Styrelsen för delägarlaget

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för delägarlaget för Larsmo bys samfällda områden och vilka deras personliga ersättare är.

 

Fiskeavgifter 2021

Här hittar du information om avgifter för fiskekort och redskap år 2021 samt tidpunkter för fisket.

 

Muddrings-anvisningar

Här kan du läsa om vilka regler som gäller om du vill utföra muddring.

 

Senaste nytt

FISKEÖVERVAKARKURS!

VILL DU BLI FISKEÖVERVAKARE?    Ta chansen nu, och gå på en intressant kurs!! Kursen anordnas i Vasa den 25.11 2021. Norra...

Ryssjeplatser

Här presenteras två kartor, - en från Larsmosjön och en från havsområdet där de kommersiella ryssjeplatserna är utmärkta  

Delägarlagets historik publicerad

Nu har vi publicerat en historik för delägarlaget Larsmo bys samfällda områden. Historiken har skrivits av Tore Backa och du hittar den...