Det justerade protokollet från årsstämman finns till påseende under besvärstiden (60 dagar) hos sekreteraren.

Efter stämman tackade ordförande Göran Sundqvist den avgående sekreteraren Birthe Wistbacka med en vacker blombuktett

Göran Sundqvist och Birthe Wistbacka

Foto:  Patrik Slussnäs