Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Avgifter för fiskekort och redskap

Avgifter för fiskekort och redskap år 2022 samt tidpunkter för fisket (priserna inkluderar moms)

Mantalsägare och Larsmobor: 15 €  Fiske med max 8 nät (240 m) + 1 ryssja (a´ 20  €). Fiske hela året.
Övriga: 30 €  Fiske med 3 nät, 1 katsa och 1 kastspö. Fiske under tiden juni – augusti.
Kommersiella fiskare: 100 €  +100 €/sik-/lax-/strömmingsfälla; 15 €/ryssja; 50 € /för > 8 st nät.
   
Trollingkort: 30 € (max 6 st. spön)
Dagskort: 5 € (spöfiske)

Regler för redskap:

Ryssjor  
i havet: Max 10 st. ryssjor/matlag och sammanslutning under tiden 1.8 – 15.6
i Larsmosjön: Max 7 st. ryssjor/matlag och sammanslutning under tiden 15.9 – 15.5
Sik/laxfällor

Årliga regler för sik/laxfällor bestäms av Larsmo bys fiskargille r.f.

 

Nät i havet (kommersiella)        max 25 dubbla nät 
Nät i Larsmosjön  
Mantalsägare och Larsmobor: Max 8 st. nät (240 m) (hela året)
Villabor i Larsmo: 3 st. nät (juni – augusti)
Kommersiell fiskare: 25 st. dubbelnät (under tiden 15.9 – 15.5)
  10 st. dubbelnät (under tiden 15.6 – 15.9)

Gösens minimimått 42 cm. För kommersiella fiskare i havet är gösens minimimått 40 cm.
Begränsad maskstorlek vid sikfiske: minst 33 mm (knutavstånd). Trålning förbjuden
Gösen är fredad i lektid i Larsmjön 15.5 – 15.6 2022. Siken är fredad i lektid 20.10 – 5.11 2022 

 

 

 

Här köper du fiskekort

Fiskekort kan köpas från STRANDIS
Assarskärsvägen 1, 68570 Larsmo

Larsmo bys fiskevatten

Klicka för större bild

Observera!

Lämna in fiskekortet med din fångststatistik före 31.12 2022.
Annars blir det straffavgift:

15 €!