Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Avgifter för fiskekort och redskap

 

0Avgifter för fiskekort och redskap år 2023 samt tidpunkter för fisket (priserna inkluderar moms)

Mantalsägare och Larsmobor: 15 €  Fiske med max 8 nät (240 m) + 1 ryssja (a´ 30  €). Fiske hela året.
Övriga: 30 €  Fiske med 3 nät, 1 katsa och 1 kastspö. Fiske under tiden juni – augusti.
Kommersiella fiskare: 100 €  +100 €/sik-/lax-/strömmingsfälla; 30 €/ryssja; 50 € /för > 8 st nät,,         50 €/för 10 st gäddsaxar eller mera 
   
Trollingkort: 30 € (max 6 st. spön)
Dagskort: 5 € (spöfiske)

Regler för redskap:

Ryssjor  
i havet: Max 10 st. ryssjor/matlag och sammanslutning under tiden 1.8 – 15.6
i Larsmosjön: Max 6 st. ryssjor/matlag och sammanslutning under tiden 15.9 – 15.5
Sik/laxfällor

Årliga regler för sik/laxfällor bestäms av Larsmo bys fiskargille r.f.

 

Nät i havet (kommersiella)        max 25 dubbla nät 

Nät i Larsmosjön

Förbud mot nät med maskstorlekar mellan 36 mm – 54 mm knutavstånd 
Mantalsägare och Larsmobor: Max 8 st. nät (240 m) (hela året)
Villabor i Larsmo: 3 st. nät (juni – augusti)
Kommersiell fiskare: 20 st. dubbelnät (under tiden 15.9 – 15.5)
  10 st. dubbelnät (under tiden 15.6 – 15.9)

Gösens minimimått 42 cm. För kommersiella fiskare i havet är gösens minimimått 40 cm.
Begränsad maskstorlek vid sikfiske: minst 33 mm (knutavstånd). Trålning förbjuden

Siken är fredad i lektid 20.10 – 5.11 2022 

 

 

 

Här köper du fiskekort

Fiskekort kan köpas från STRANDIS
Assarskärsvägen 1, 68570 Larsmo

Larsmo bys fiskevatten

Klicka för större bild

Observera!

Lämna in fiskekortet med din fångststatistik före 31.12 2023.
Annars blir det straffavgift:

15 €!