Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Styrelseprotokoll (resumé)

Styrelsemötet 16 november 2022

Bl.a dessa ärenden behandlades: OX2-bolagets program för miljökonsekvensbedömningen för vindkraftspark i havet utanför Jakobstad, Larsmo och Nykarleby. Projektområdet ligger cirka 29 kilometer utanför kusten. Vindkraftsparkens område är cirka 450 km2 stort och djupet varierar i intervallet 18 till 70 meter. Styrelsen ... Läs mer

Styrelsemötet 29 september 2022

Bl.,a dessa ärenden behandlades: Beslut om undantagslov för fiske efter modersik under fredningstiden. Veikko Kantojärvi får att tillstånd fiska Larsmosik under tiden 1.8 2022 – 31.12 2023. Projektet skall utmynna i ett helt nytt genetiskt rent moderfiskbestånd. Fiskarna skall undersökas ... Läs mer

Styrelsemötet 3 augusti

På mötet behandlades Ekofishs anmälan till Regionförvaltningsverket om planer att starta en försöksodling av små fiskyngel utanför Ådöm samt företagets ansökan om nyttjanderätt till området utanför Ådön.  Styrelse svarade RFV genom att hänvisa till delägarlagets extra stämma år 2019, där ... Läs mer

Styrelsemöte 29 juni 2022

På mötet behandlades en ansökan från Skärgårdsrådet om bidrag för farledsarbetet och kontroll av remmare.  Styrelsen beviljade ett bidrag för ändamålen. Vidare behandlades ett åtgärdstillstånd samt några muddringsanmälningar samt inlösningar av tillandningar Läs mer

Styrelsemötet den 17 maj 2022

Styrelsen gjorde fältbesök på Skabbskär, på Skavaholmen och på Sandgrundet i den nordliga snålblåsten. Ändamålet med besöken var att bekanta sig med den tillandningsmark, som är under behandling för försäljning, samt att inspektera två potentiella områden för placering av de ... Läs mer

Styrelsemötet den 20 april 2022

Styrelsen konstituerade sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman som vice-ordförande samt Birthe Wistbacka som sekreterare. Styrelsen beviljade ett bidrag för verksamheten till Larsmo Marthaförening r.f samt ett bidrag för projektet "Förstorande av Boule-bana" till Larsmo Pensionärsförening.  Vidare behandlades ... Läs mer

§§§