Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Styrelseprotokoll (resumé)

Styrelseprotokoll 12.10.2021

Styrelsen konstituerades sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman fortsätter som vice-ordförande. Styrelsen behandlade ett åtgärdstillstånd, och diverse muddringsärenden.  Beslöts att SIKEN FREDAS PÅ DELÄGARLAGETS VATTENOMRÅDEN UNDER TIDEN 20.10 - 5.11 2021  Detta antecknades för kännedom: Norra Kust-Österbottens fiskeriområde ... Läs mer

Styrelseprotokoll 4.8.2021

Styrelsen fortsatte bereda de ärenden som skall behandlas på årsstämman den 11 augusti.   Läs mer

Styrelseprotokoll 17.6.2021

På styrelsemötet behandlades en ansökan från Larsmo-Pedersöre 4H förening om verksamhetsbidrag för år 2021. Ett muddringsärenden antecknades för kännedom.  Styrelsen beredde ärenden inför årsstämman, som i år hålls den 11 augusti.   Läs mer

Styrelseprotokoll 11.6.2021

På styrelsemötet behandlades en ansökan från Skärgårdsrådet gällande bidrag för verksamheten 2021 (kontroller av remmare och för mindre muddringar i båtfarleder).  Vidare behandlades en fråga från NTM-centralen om delägarlagets ställningstagande till undersökningar / karteringar av den fridlysta arten Stor natebock ... Läs mer

Styrelsens protokoll 8.3.2021

Under styrelsemötet behandlades 2 ansökningar om åtgärdstillstånd och antecknades 6 ansökningar om muddringar, för kännedom. Norra Kust-Österbottens fiskeriområdes förslag till Nyttjande- och värdplan behandlades också. Läs mer

Styrelseprotokoll 14.4.2021

På styrelsemötet behandlades 2 ansökningar om åtgärdstillstånd, 1 ansökning om bidrag samt 1 ansökning om arrendeavtal för betesmark i skärgården. Dessutom antecknades 5 muddringsanmälningar för kännedom. Delägarlagets bokslut för år 2020 skrevs under och kommer nu att tas till stämman. Läs mer

§§§