Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti

3 + 11 =

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden

Puheenjohtaja: Göran Sundqvist

Puhelin: 050-4043 548
S-posti: goran.sundqvist@larsmosamfallighet.fi

Sihteeri: Birthe Wistbacka
Puhelin: 050-3259 134
S-posti: birthe.wistbacka@larsmosamfallighet.fi