Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti

4 + 12 =

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden

Puheenjohtaja: Göran Sundqvist
Puhelin: 050-4043 548
S-posti: goran.sundqvist@larsmosamfallighet.fi

Sihteeri: Frej Stenman
Puhelin: 050-596 6458
S-posti: frej.stenman@multi.fi