Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss

1 + 1 =

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden

Ordförande: Göran Sundqvist

Telefon: 050-4043 548
E-post: goran.sundqvist@larsmosamfallighet.fi

Sekreterare: Frej Stenman
Telefon: 050-596 6458
E-post: frej.stenman@multi.fi