Vi förvaltar gemensamt ägda samfällda land- och vattenområden

Delägarlagets verksamhet

Delägarlaget förvaltar gemensamt ägda samfällda land- och vattenområden. Vi sköter även om mantalsägarnas oskiftade fiskevatten, utplantering av fisk, vattenvård, säljer fiskekort, behandlar anmälningar om muddringar.