Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Rapporter

Sammanställning av Larsmo bys fiskargilles fiskeristatistik i Larsmosjön åren 1996 - 2016

Denna rapport beskriver ryssje- och nätfisket i Larsmosjön under perioden 1996 – 2016. Sammanställningen baseras på fiskeristatistik gällande fiske som medlemmar i Larsmo bys fiskargille r.f. utfört i Larsmosjön under åren 1996 – 2016. (PDF-fil som öppnas i en ny flik)

Provfiske efter ål i Larsmo-Öjasjön 2017 - 2019 - Slutrapport

Det här är slutrapporten för det provfiske efter ål i Larsmo-Öjasjön som gjordes 2017 – 2019. (PDF-fil som öppnas i en ny flik)