Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Fiskeristatistik från delägarlaget 2014 – 2020

Fångst från havet:

  fritids kommers totalt
  (kg) (kg) (kg)
LAX 4 2783 2787
SIK 230 7598 7828
GÖS 87 1156 1243
BRAXEN 148 46174 46322
GÄDDA 124 3893 4017
LAKE 96 2126 2222
ABBORRE 193 2814 3007
STRÖMMING 21 15530 15551
SIKLÖJA 30 555 585
ID 66 820 886
MÖRT 37 7150 7187
GERS 17 0 17
NORS 0 0 0
ÖRING 43 409 452
övrigt   0 0
ÅL   7 7
forell   2  
totalt 1096 91017 92113

Fångst från Larsmosjön:

  fritids kommers totalt
      2020
SIK 5 23 28
GÖS 504 5427 5931
BRAXEN 1160 32691 33851
GÄDDA 266 5069 5335
LAKE 35 1030 1065
ABBORRE 250 1762 2012
SIKLÖJA 1   1
ID 27 710 737
MÖRT 20 1530 1550
REGNBÅGE   0 0
övrigt 27 0 27
ÖRING   8 8
ÅL   6 6
totalt 2295 48256 50551

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2020
  YRKESFISKARE: 22
  BINÄRINGSFISKARE:  
  ORTSBOR/DELÄGARE 87
  ÖVRIGA 19
  TROLLING-FISKARE 33
  DAGSKORT  
  FISKEGUIDE  
  ANTAL FISKARE TOT. 161

Fångst från havet:

totalt 1219 75927 77146
fritids kommers totalt
(kg) (kg) (kg)
LAX 2 5969 5971
SIK 254 13031 13285
GÖS 101 1257 1358
BRAXEN 160 36426 36586
GÄDDA 87 2880 2967
LAKE 231 2151 2382
ABBORRE 175 3235 3410
STRÖMMING 20 7450 7470
SIKLÖJA 30 565 595
ID 62 600 662
MÖRT 23 1710 1733
GERS 0 0
NORS 5 0 5
ÖRING 28 651 679
övrigt 41 0 41
ÅL 2 2
FLUNDRA

Fångst från Larsmosjön:

fritids kommers totalt
SIK 9 37 23
GÖS 660 6214 6874
BRAXEN 1418 16175 17593
GÄDDA 233 4424 4657
LAKE 51 506 557
ABBORRE 249 2485 2734
SIKLÖJA 3 3
ID 84 560 644
MÖRT 108 500 608
REGNBÅGE 0 0
övrigt 8 0 8
ÅL 3 3
totalt 2823 30904 33727

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2019
  YRKESFISKARE: 25
  BINÄRINGSFISKARE:
  ORTSBOR/DELÄGARE 77
  ÖVRIGA 19
  TROLLING-FISKARE 33
  DAGSKORT 25
  FISKEGUIDE
  ANTAL FISKARE TOT. 179

Fångst från havet:

totalt 102390
totalt
(kg)
LAX 4423
SIK 10973
GÖS 1511
BRAXEN 34430
GÄDDA 3817
LAKE 3759
ABBORRE 2915
STRÖMMING 36241
SIKLÖJA 478
ID 1683
MÖRT 1556
GERS 0
NORS 6
ÖRING 532
övrigt 64
ÅL 1
FLUNDRA

Fångst från Larsmosjön:

totalt
SIK 23
GÖS 6614
BRAXEN 8236
GÄDDA 4687
LAKE 507
ABBORRE 1321
SIKLÖJA 3,5
ID 917
MÖRT 532
REGNBÅGE 0
övrigt 25
ÅL 1
totalt 22868

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2018
  YRKESFISKARE: 21
  BINÄRINGSFISKARE:
  ORTSBOR/DELÄGARE 84
  ÖVRIGA 20
  TROLLING-FISKARE 33
  DAGSKORT 1
  FISKEGUIDE
  ANTAL FISKARE TOT. 159

Fångst från havet:

totalt 126378
  totalt
  (kg)
LAX 2673
SIK 14308
GÖS 1844
BRAXEN 44725
GÄDDA 4252,5
LAKE 4593,5
ABBORRE 3306
STRÖMMING 43360
SIKLÖJA 100
ID 1522
MÖRT 5000
GERS 0
NORS 60
ÖRING 598
övrigt 36
ÅL 0
FLUNDRA  

Fångst från Larsmosjön:

  totalt
SIK 48
GÖS 2926
BRAXEN 11960
GÄDDA 4595
LAKE 752
ABBORRE 1009
SIKLÖJA 2
ID 725
MÖRT 679
REGNBÅGE 1,4
övrigt  
ÅL  
totalt 22697

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2017
  YRKESFISKARE: 18
  BINÄRINGSFISKARE:  
  ORTSBOR/DELÄGARE 83
  ÖVRIGA 18
  TROLLING-FISKARE 41
  DAGSKORT 1
  FISKEGUIDE  
  ANTAL FISKARE TOT. 161

Fångst från havet:

totalt 111323
  totalt
  (kg)
LAX 1595
SIK 11862
GÖS 2087
BRAXEN 39119
GÄDDA 4892
LAKE 3759
ABBORRE 2473
STRÖMMING 37188
SIKLÖJA 281
ID 1732
MÖRT 5360
GERS 0
NORS 27
ÖRING 907
övrigt 40
ÅL 1
FLUNDRA  

Fångst från Larsmosjön:

  totalt
SIK 19
GÖS 3484
BRAXEN 12298
GÄDDA 4472
LAKE 1098
ABBORRE 1063
SIKLÖJA  
ID 511
MÖRT 613
REGNBÅGE  
övrigt  
ÅL  
totalt 23558

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2016
  YRKESFISKARE: 18
  BINÄRINGSFISKARE:  
  ORTSBOR/DELÄGARE 101
  ÖVRIGA 23
  TROLLING-FISKARE 40
  DAGSKORT 10
  FISKEGUIDE  
  ANTAL FISKARE TOT. 192

Fångst från havet:

totalt 161377
  totalt
  (kg)
LAX 6546
SIK 16785
GÖS 876
BRAXEN 83447
GÄDDA 4211
LAKE 3889
ABBORRE 2099
STRÖMMING 34431
SIKLÖJA 58
ID 2819
MÖRT 5756
GERS 0
NORS 6
ÖRING 337
övrigt 117
ÅL  
FLUNDRA  

Fångst från Larsmosjön:

  totalt
SIK 31
GÖS 3034
BRAXEN 11760
GÄDDA 6559
LAKE 940
ABBORRE 1719
SIKLÖJA 52
ID 741
MÖRT 477
REGNBÅGE 19
övrigt  
ÅL 1
totalt 25333

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2015
  YRKESFISKARE: 25
  BINÄRINGSFISKARE:  
  ORTSBOR/DELÄGARE 127
  ÖVRIGA 20
  TROLLING-FISKARE  
  DAGSKORT  
  FISKEGUIDE  
  ANTAL FISKARE TOT. 210

Fångst från havet:

totalt 179266
  totalt
  (kg)
LAX 5198
SIK 14369
GÖS 869,5
BRAXEN 109574
GÄDDA 5430
LAKE 3518
ABBORRE 2404
STRÖMMING 27269
SIKLÖJA 1580
ID 2310
MÖRT 6180
GERS 6
NORS 26
ÖRING 407
övrigt 126
ÅL  
FLUNDRA  

Fångst från Larsmosjön:

  totalt
SIK 18
GÖS 3078
BRAXEN 7822
GÄDDA 5219
LAKE 883
ABBORRE 1817
SIKLÖJA 7
ID 514
MÖRT 431
REGNBÅGE 22
övrigt  
ÅL  
totalt 19810

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2014
  YRKESFISKARE: 22
  BINÄRINGSFISKARE:  
  ORTSBOR/DELÄGARE 102
  ÖVRIGA 28
  TROLLING-FISKARE 30
  DAGSKORT 2
  FISKEGUIDE 2
  ANTAL FISKARE TOT. 186