Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Fiskeristatistik från delägarlaget 2016 – 2022

       Fångst från havet 2022:

  fritids kommers totalt
  (kg) (kg) (kg)
LAX 0 1773

1773

SIK 93 7063 7156
GÖS 40 1974 2014
BRAXEN 47 39567 39614
GÄDDA 126 4894 5018
LAKE 39 3068 3107
ABBORRE 119 5253 5372
STRÖMMING 2 18470 17472
SIKLÖJA 60 10111 10171
ID 16 860 876
MÖRT 9 5118 5127
GERS 17 0 17
NORS 0 110 110
ÖRING 3 205 208
övrigt   17 17
ÅL   7 7
forell   2  
totalt 559 98466 99021

Fångst från Larsmosjön 2022:

  fritids kommers totalt
      2022
SIK 3 18 21
GÖS 282 3192 3474
BRAXEN 487 11310 11797
GÄDDA 273 4578 4851
LAKE 43 764 807
ABBORRE 207 1299 1506
SIKLÖJA 2   2
ID 7 545 552
MÖRT 7 395 403
REGNBÅGE   0 0
övrigt 2 2
ÖRING   3  3
ÅL   4 4
totalt 1313 22108 23422

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2022
  KOMMERSIELLA FISKARE: 24
    
  ORTSBOR/DELÄGARE 74
  ÖVRIGA 23
  TROLLING-FISKARE 22
  DAGSKORT
  FISKEGUIDE  
  ANTAL FISKARE TOT. 146

Fångst från havet 2021:

totalt

927

81637

82564

fritids

kommers

Totalt

LAX

5

2573

2578

SIK

167

3720

3887

GÖS

47

868

915

BRAXEN

92

55332

55424

GÄDDA

118

4699

4817

LAKE

125

2868

2993

ABBORRE

131

3566

3697

STRÖMMING

23

30

53

SIKLÖJA

28

1237

1265

ID

71

1470

1541

MÖRT

56

4970

5026

GERS

0

0

NORS

13

5

18

ÖRING

34

292

326

övrigt

17

17

ÅL

7

7

forell

0

totalt

 

Fångst från Larsmosjön 2021

fritids kommers totalt
SIK 5 38 43
GÖS 358 4930 5288
BRAXEN 1094 21219 22313
GÄDDA 166 4995 5161
LAKE 38 845 883
ABBORRE 216 1555 1771
SIKLÖJA 6 6
ID 25 1240 1265
MÖRT 37 945 982
REGNBÅGE
övrigt 8 8
ÅL
totalt 1953 35776 37729

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2021
  YRKESFISKARE: 25
  BINÄRINGSFISKARE:
  ORTSBOR/DELÄGARE 79
  ÖVRIGA 24
  TROLLING-FISKARE 26
  DAGSKORT 2
  FISKEGUIDE
  ANTAL FISKARE TOT. 156

 Fångst från havet 2018:

   fritidsfiskare    kommersiellt     totalt

LAX

13 4410 4423
SIK 180 10793 10973
GÖS 136 1375 1511
BRAXEN 100 34330 34430
GÄDDA 113 3704 3817
LAKE 112 3647 3759
ABBORRE 149 2766 2915
STRÖMMING 6 36235 36241
SIKLÖJA 68 410 478
ID 63 1620 1683
MÖRT 36 1520 1556
GERS 0 0
NORS 6 0 6
ÖRING 63 469 532
övrigt 64 0 64
ÅL 1 1
FLUNDRA 1  
totalt 1109 101281 102390

Fångst från Larsmosjön 2018:

fritids   kommers  totalt
SIK 7,6 16 23
GÖS 555 6059 6614
BRAXEN 621 7615 8236
GÄDDA 319 4368 4687
LAKE 58 449 507
ABBORRE 331 990 1321
SIKLÖJA 3,5 3,5
ID 83 834 917
MÖRT 52 480 532
REGNBÅGE 0 0 0
övrigt 25 0 25
ÅL 1 1
totalt 2056 20812 22868

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2018
  YRKESFISKARE: 21
  BINÄRINGSFISKARE:
  ORTSBOR/DELÄGARE 84
  ÖVRIGA 20
  TROLLING-FISKARE 33
  DAGSKORT 1
  FISKEGUIDE
  ANTAL FISKARE TOT. 159

 Fångst från havet 2017 :

totalt
  
 
fritids kommers totalt
 
LAX 41 2632 2673
SIK 269 14039 14308
GÖS 201 1643 1844
BRAXEN 169 44556 44725
GÄDDA 157,5 4095 4252,5
LAKE 163,5 4430 4593,5
ABBORRE 191 3115 3306
STRÖMMING 115 43245 43360
SIKLÖJA 20 80 100
ID 52 1470 1522
MÖRT 36 4964 5000
GERS 0 0
NORS 10 50 60
ÖRING 42 556 598
övrigt 36 0 36
ÅL 0 0
totalt 1503 124875 126378

Fångst från Larsmosjön 2017:

  totalt
fritids kommers totalt
SIK 19 29 48
GÖS 253 2673 2926
BRAXEN 215 11745 11960
GÄDDA 146 4449 4595
LAKE 66 686 752
ABBORRE 159 850 1009
SIKLÖJA 2 2
ID 45 680 725
MÖRT 29 650 679
REGNBÅGE 1,4 1,4
övrigt 67  
ÅL
totalt 1001   21763 22697

  ANTAL FISKARE 2017
  YRKESFISKARE: 18
  BINÄRINGSFISKARE:  
  ORTSBOR/DELÄGARE 83
  ÖVRIGA 18
  TROLLING-FISKARE 41
  DAGSKORT 1
  FISKEGUIDE  
  ANTAL FISKARE TOT. 161

Fångst från havet 2016:

totalt
  totalt
  fritids      komm       totalt
LAX 12 1583 1595
SIK 334,5 11527 11862
GÖS 210 1877 2087
BRAXEN 114,5 39004 39119
GÄDDA 178 4714 4892
LAKE 248 3511 3759
ABBORRE 241 2232 2473
STRÖMMING 33 37155 37188
SIKLÖJA 41 240 281
ID 60 1672 1732
MÖRT 37 5323 5360
GERS 0 0 0
NORS 27 0 27
ÖRING 26,5 880 906,5
övrigt 40 0 40
ÅL 1 1
totalt 1602,5 109719 111323

Fångst från Larsmosjön 2016:

  totalt
fritids kommers totalt
SIK 2 17 19
GÖS 191,5 3331 3484
BRAXEN 81 12217 12298
GÄDDA 108 4364 4472
LAKE 69 1029 1098
ABBORRE 173 890 1063
SIKLÖJA 0 0
ID 16 495 511
MÖRT 43 570 613
annat 0 0
ÅL 0
totalt 683,5 22913 23558

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2016
  YRKESFISKARE: 18
  BINÄRINGSFISKARE:  
  ORTSBOR/DELÄGARE 101
  ÖVRIGA 23
  TROLLING-FISKARE 40
  DAGSKORT 10
  FISKEGUIDE  
  ANTAL FISKARE TOT. 192

 

Fångst från havet 2020:

LAX 4 2783 2787
SIK 230 7598 7828
GÖS 87 1156 1243
BRAXEN 148 46174 46322
GÄDDA 124 3893 4017
LAKE 96 2126 2222
ABBORRE 193 2814 3007
STRÖMMING 21 15530 15551
SIKLÖJA 30 555 585
ID 66 820 886
MÖRT 37 7150 7187
GERS 17 0 17
NORS 0 0 0
ÖRING 43 409 452
övrigt 0 0
ÅL 7 7
forell 2  
totalt 1096 91017

92113

Fångst från Larsmosjön 2020:

2020 fritids kommers totalt
SIK 5 23 28
GÖS 504 5427 5931
BRAXEN 1160 32691 33851
GÄDDA 266 5069 5335
LAKE 35 1030 1065
ABBORRE 250 1762 2012
SIKLÖJA 1 1
ID 27 710 737
MÖRT 20 1530 1550
REGNBÅGE 0 0
övrigt 27 0 27
ÖRING 8 8
ÅL 6 6
totalt 2295 48256 50551

Antal fiskare:

  ANTAL FISKARE 2020
  YRKESFISKARE: 22
  
 ORTSBOR/DELÄGARE 87
  ÖVRIGA 19
  TROLLING-FISKARE 3
  DAGSKORT
  
ANTAL FISKARE (tot) 161

 

Fångst från havet 2019:

 
2019 fritids kommers totalt
LAX 2 5969 5971
SIK 254 13031 13285
GÖS 101 1257 1358
BRAXEN 160 36426 36586
GÄDDA 87 2880 2967
LAKE 231 2151 2382
ABBORRE 175 3235 3410
STRÖMMING 20 7450 7470
SIKLÖJA 30 565 595
ID 62 600 662
MÖRT 23 1710 1733
GERS 0 0
NORS 5 0 5
ÖRING 28 651 679
övrigt 41 0 41
ÅL 2 2
FLUNDRA  
totalt 1219 75927 77146

Fångst från Larsmosjön 2019:

 
2019 fritids kommers totalt
SIK 9 37 23
GÖS 660 6214 6874
BRAXEN 1418 16175 17593
GÄDDA 233 4424 4657
LAKE 51 506 557
ABBORRE 249 2485 2734
SIKLÖJA 3 3
ID 84 560 644
MÖRT 108 500 608
REGNBÅGE 0 0
övrigt 8 0 8
ÅL 3 3
totalt 2823 30904 33727

  ANTAL FISKARE 2019
  YRKESFISKARE: 25
 
  ORTSBOR/DELÄGARE 77
  ÖVRIGA 19
  TROLLING-FISKARE 33
  DAGSKORT 25
  ANTAL FISKARE TOT. 179