Vi förvaltar områden som hör till samfälligheten för delägarnas bästa

Styrelsen för delägarlaget

Här kan du läsa om vilka ordinarie medlemmar som ingår i styrelsen för delägarlaget Larsmo bys samfällda områden.

Ordinarie styrelsemedlemmar: Suppleanter:
Göran Sundqvist, ordförande Patrik Käldström
Anders Östman, vice ordförande Anders Nyman
Boris Bäck S-E Sjölund
Thomas Käldström Lars-Johan Stens
Ronny Öhman Tom Häggkvist
Rune Käldström Roland Sundqvist
Patrik Slussnäs Lisa Rudbacka