Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden

Meddelanden och information

Meddelanden och information från delägarlaget

På den här sidan publicerar delägarlaget alla sina meddelanden och övrig information.

Senaste nytt

Årsstämman har hållits den 30.3 2023

Det justerade protokollet från årsstämman finns till påseende under besvärstiden (60 dagar) hos sekreteraren. Efter stämman tackade ordförande Göran...

Kallelse till årsstämma

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden (Rn:o 440-402-876-4) Kallar till delägarstämma torsdagen den 30.3 2023 kl 19.00 i Sandra (Bjärgas)...

Fiskeristatistiken för 2022 inräknad

Fiskeristatistiken från år 2022 är insamlad. Totalt fångades drygt 99 ton fisk från delägarlagets vattenområden 40 % av detta bestod av braxen, 18 %...

Gott nytt fiskeår!!

Fiskereglerna och prisen för fiskekort och -redskap för samfällighetens vattenområden är uppdaterade.  Gå in och bekanta dig med dem. Styrelsen...

Senast publicerade