Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden

Meddelanden och information

Meddelanden och information från delägarlaget

På den här sidan publicerar delägarlaget alla sina meddelanden och övrig information.

Senaste nytt

Styrelsemötet den 17 maj 2022

Styrelsen gjorde fältbesök på Skabbskär, på Skavaholmen och på Sandgrundet i den nordliga snålblåsten. Ändamålet med besöken var att bekanta sig med...

Styrelsemötet den 20 april 2022

Styrelsen konstituerade sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman som vice-ordförande samt Birthe Wistbacka som sekreterare....

Delägarlagets årstämma 31 mars 2022

Stämman hölls den 31.3 2022.   Det justerade protokollet finns till påseende hos sekreteraren under besvärstiden 4.4 - 4.6 2022.   Bilagor....

Tomt till salu

TILL SALU: Tomt på Furuholmen, Fladagränden.  Närmare uppgifter erhålls av ordförande Göran Sundqvist Fladagränden

Senast publicerade