Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden

Meddelanden och information

Meddelanden och information från delägarlaget

På den här sidan publicerar delägarlaget alla sina meddelanden och övrig information.

Senaste nytt

Fiskeristatistiken för 2022 inräknad

Fiskeristatistiken från år 2022 är insamlad. Totalt fångades drygt 99 ton fisk från delägarlagets vattenområden 40 % av detta bestod av braxen, 18 %...

Gott nytt fiskeår!!

Fiskereglerna och prisen för fiskekort och -redskap för samfällighetens vattenområden är uppdaterade.  Gå in och bekanta dig med dem. Styrelsen...

Styrelsemötet 16 november 2022

Bl.a dessa ärenden behandlades: OX2-bolagets program för miljökonsekvensbedömningen för vindkraftspark i havet utanför Jakobstad, Larsmo och...

Styrelsemötet 29 september 2022

Bl.,a dessa ärenden behandlades: Beslut om undantagslov för fiske efter modersik under fredningstiden. Veikko Kantojärvi får att tillstånd fiska...

Styrelsemötet 3 augusti

På mötet behandlades Ekofishs anmälan till Regionförvaltningsverket om planer att starta en försöksodling av små fiskyngel utanför Ådöm samt...

Senast publicerade