Luodon kunnan osakaskunta

Luodon kunnan osakaskunta ja kalastukseen liittyvät asiat

Osakaskunnan toiminta

Larsmo bys samfällda områden -niminen osakaskunta hallitsee Luodon osakaskunnan kaikki maa- ja vesialueet

 

Osakaskunnan hallitus

Tässä lista Luodon kylän osakaskunnan hallituksen varsinaisista jäsenistä ja niiden varajäsenistä,