Styrelsens protokoll 8.3.2021

19.03.2021 | Styrelseprotokoll

Under styrelsemötet behandlades 2 ansökningar om åtgärdstillstånd och antecknades 6 ansökningar om muddringar, för kännedom. Norra Kust-Österbottens fiskeriområdes förslag till Nyttjande- och värdplan behandlades också.