Styrelseprotokoll 11.6.2021

23.06.2021 | Styrelseprotokoll

På styrelsemötet behandlades en ansökan från Skärgårdsrådet gällande bidrag för verksamheten 2021 (kontroller av remmare och för mindre muddringar i båtfarleder).  Vidare behandlades en fråga från NTM-centralen om delägarlagets ställningstagande till undersökningar / karteringar av den fridlysta arten Stor natebock (Macropleia pubipennis) i Larsmo skärgård under sommaren 2021.  Dessutom behandlades en ansökan, från Österbottens Vatten & Miljö r.f om  undantagslov från fredningsbestämmelser och ilandstigningsförbud för undersökning/kartering av glasört och för kartering av traditionella växtbiotoper i Larsmo skärgård under perioden 2021 – 2025