Styrelseprotokoll 12.10.2021

21.10.2021 | Styrelseprotokoll

Styrelsen konstituerades sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman fortsätter som vice-ordförande. Styrelsen behandlade ett åtgärdstillstånd, och diverse muddringsärenden.  Beslöts att SIKEN FREDAS PÅ DELÄGARLAGETS VATTENOMRÅDEN UNDER TIDEN 20.10 – 5.11 2021  Detta antecknades för kännedom: Norra Kust-Österbottens fiskeriområde övervakar fisket i Larsmosjön under hösten