Styrelseprotokoll 14.4.2021

23.02.2021 | Styrelseprotokoll

På styrelsemötet behandlades 2 ansökningar om åtgärdstillstånd, 1 ansökning om bidrag samt 1 ansökning om arrendeavtal för betesmark i skärgården. Dessutom antecknades 5 muddringsanmälningar för kännedom. Delägarlagets bokslut för år 2020 skrevs under och kommer nu att tas till stämman.