Styrelseprotokoll 17.6.2021

23.06.2021 | Styrelseprotokoll

På styrelsemötet behandlades en ansökan från Larsmo-Pedersöre 4H förening om verksamhetsbidrag för år 2021. Ett muddringsärenden antecknades för kännedom.  Styrelsen beredde ärenden inför årsstämman, som i år hålls den 11 augusti.