Styrelseprotokoll 4.8.2021

16.08.2021 | Styrelseprotokoll

Styrelsen fortsatte bereda de ärenden som skall behandlas på årsstämman den 11 augusti.