Styrelsemötet 29 september 2022

29.11.2022 | Aktuellt, Styrelseprotokoll

Bl.,a dessa ärenden behandlades:

Beslut om undantagslov för fiske efter modersik under fredningstiden. Veikko Kantojärvi får att tillstånd fiska Larsmosik under tiden 1.8 2022 – 31.12 2023. Projektet skall utmynna i ett helt nytt genetiskt rent moderfiskbestånd. Fiskarna skall undersökas genetiskt och kommer att pågå i minst 2 år.

Muddringsärenden