Föredragningslista Årstämman 21.3.2024 vid Bjärgas

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden (Rn:o 440-402-876-4) Kallelse till delägarstämma torsdagen den 21.3.2024 kl 19.00 i Sandra (Bjärgas) FÖREDRAGNINGSLISTA: § 1. Öppnande av stämman § 2. Konstaterande av stämmans stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet §...

Årsstämman har hållits den 30.3 2023

Det justerade protokollet från årsstämman finns till påseende under besvärstiden (60 dagar) hos sekreteraren. Efter stämman tackade ordförande Göran Sundqvist den avgående sekreteraren Birthe Wistbacka med en vacker blombuktett Foto:  Patrik...

Kallelse till årsstämma

Delägarlaget Larsmo bys samfällda områden (Rn:o 440-402-876-4) Kallar till delägarstämma torsdagen den 30.3 2023 kl 19.00 i Sandra (Bjärgas) FÖREDRAGNINSLISTA: § 1. Öppnande av stämman § 2. Konstaterande av stämmans stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet § 3....

Fiskeristatistiken för 2022 inräknad

Fiskeristatistiken från år 2022 är insamlad. Totalt fångades drygt 99 ton fisk från delägarlagets vattenområden 40 % av detta bestod av braxen, 18 % av strömming och 10 % av siklöja.  Gå in och titta närmare på statistiken för varje fiskart,  genom att klicka på...

Gott nytt fiskeår!!

Fiskereglerna och prisen för fiskekort och -redskap för samfällighetens vattenområden är uppdaterade.  Gå in och bekanta dig med dem. Styrelsen önskar alla ett riktigt  Gott nytt och lugnt fiskeår.

Styrelsemötet 16 november 2022

Bl.a dessa ärenden behandlades: OX2-bolagets program för miljökonsekvensbedömningen för vindkraftspark i havet utanför Jakobstad, Larsmo och Nykarleby. Projektområdet ligger cirka 29 kilometer utanför kusten. Vindkraftsparkens område är cirka 450 km2 stort och djupet...