Fiskeristatistiken för 2022 inräknad

Fiskeristatistiken från år 2022 är insamlad. Totalt fångades drygt 99 ton fisk från delägarlagets vattenområden 40 % av detta bestod av braxen, 18 % av strömming och 10 % av siklöja.  Gå in och titta närmare på statistiken för varje fiskart,  genom att klicka på...

Gott nytt fiskeår!!

Fiskereglerna och prisen för fiskekort och -redskap för samfällighetens vattenområden är uppdaterade.  Gå in och bekanta dig med dem. Styrelsen önskar alla ett riktigt  Gott nytt och lugnt fiskeår.

Styrelsemötet 16 november 2022

Bl.a dessa ärenden behandlades: OX2-bolagets program för miljökonsekvensbedömningen för vindkraftspark i havet utanför Jakobstad, Larsmo och Nykarleby. Projektområdet ligger cirka 29 kilometer utanför kusten. Vindkraftsparkens område är cirka 450 km2 stort och djupet...

Styrelsemötet 29 september 2022

Bl.,a dessa ärenden behandlades: Beslut om undantagslov för fiske efter modersik under fredningstiden. Veikko Kantojärvi får att tillstånd fiska Larsmosik under tiden 1.8 2022 – 31.12 2023. Projektet skall utmynna i ett helt nytt genetiskt rent moderfiskbestånd....

Styrelsemötet 3 augusti

På mötet behandlades Ekofishs anmälan till Regionförvaltningsverket om planer att starta en försöksodling av små fiskyngel utanför Ådöm samt företagets ansökan om nyttjanderätt till området utanför Ådön.  Styrelse svarade RFV genom att hänvisa till delägarlagets extra...

Styrelsemöte 29 juni 2022

På mötet behandlades en ansökan från Skärgårdsrådet om bidrag för farledsarbetet och kontroll av remmare.  Styrelsen beviljade ett bidrag för ändamålen. Vidare behandlades ett åtgärdstillstånd samt några muddringsanmälningar samt inlösningar av...