Styrelsemötet den 17 maj 2022

Styrelsen gjorde fältbesök på Skabbskär, på Skavaholmen och på Sandgrundet i den nordliga snålblåsten. Ändamålet med besöken var att bekanta sig med den tillandningsmark, som är under behandling för försäljning, samt att inspektera två potentiella områden för...

Styrelsemötet den 20 april 2022

Styrelsen konstituerade sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman som vice-ordförande samt Birthe Wistbacka som sekreterare. Styrelsen beviljade ett bidrag för verksamheten till Larsmo Marthaförening r.f samt ett bidrag för projektet...

Delägarlagets årstämma 31 mars 2022

Stämman hölls den 31.3 2022.   Det justerade protokollet finns till påseende hos sekreteraren under besvärstiden 4.4 – 4.6 2022.   Bilagor. Verksamhetsberattelse-2021 och Bokslut 2021,   Budget-, och Verksamhetsplan 2022.   Fiskeristatistik 2021     ...

Tomt till salu

TILL SALU: Tomt på Furuholmen, Fladagränden.  Närmare uppgifter erhålls av ordförande Göran Sundqvist Fladagränden

Fiskeristatistik för år 2021 publicerad

Fångsten från havet uppgick år 2021 till ca 82 ton fisk. Fångsten var ca 10 ton mindre än år 2020.  Detta beror till stor del på att den kommersiella fångsten av strömming uteblev år 2021. Fångsten från Larsmosjön uppgick till ca 37 ton fisk.  Fångsten var således 13...

Kontaktuppgifter

Kom ihåg att anmäla om förändringar i dina kontaktuppgifter eller kontonummer i samband med t.ex försäljning, köp eller annan ändring som berör din lägenhet, till delägarlagets nya bokförare Evelina Björkskog på Norlic!