Styrelsemöte 29 juni 2022

16.09.2022 | Aktuellt, Styrelseprotokoll

På mötet behandlades en ansökan från Skärgårdsrådet om bidrag för farledsarbetet och kontroll av remmare.  Styrelsen beviljade ett bidrag för ändamålen.

Vidare behandlades ett åtgärdstillstånd samt några muddringsanmälningar samt inlösningar av tillandningar