Styrelsemötet 3 augusti

16.09.2022 | Aktuellt, Styrelseprotokoll

På mötet behandlades Ekofishs anmälan till Regionförvaltningsverket om planer att starta en försöksodling av små fiskyngel utanför Ådöm samt företagets ansökan om nyttjanderätt till området utanför Ådön.  Styrelse svarade RFV genom att hänvisa till delägarlagets extra stämma år 2019, där stämman beslöt att inte tillåta någon fiskodling i området.  Styrelsen motsatte sig alltså till försöksverksamhet i området. 

Vidare behandlade styrelsen försommarens skadegörelse på Hebenettan samt några muddringsanmälningar