Styrelsemötet den 17 maj 2022

19.05.2022 | Aktuellt, Styrelseprotokoll

Styrelsen gjorde fältbesök på Skabbskär, på Skavaholmen och på Sandgrundet i den nordliga snålblåsten.

Ändamålet med besöken var att bekanta sig med den tillandningsmark, som är under behandling för försäljning, samt att inspektera två potentiella områden för placering av de två byggrätter som styrelsen beslutade ansöka om att få flytta från holmar i samband med den aktuella revideringen av strandgeneralplanen i kommunen.