Styrelsen konstituerade sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman som vice-ordförande samt Birthe Wistbacka som sekreterare. Styrelsen beviljade ett bidrag för verksamheten till Larsmo Marthaförening r.f samt ett bidrag för projektet ”Förstorande av Boule-bana” till Larsmo Pensionärsförening.  Vidare behandlades ärenden som berör muddringar samt åtgärdstillstånd för byggande av brygga.

Forststyrelsens förslag till åtgärdsplan för bevarandet av utrotningshotade naturtyper på Öuran behandlades också. 3 delägare/andra organisationer hade före styrelsemötet kommit in med egna synpunkter om planen.