Fiskeristatistiken från år 2022 är insamlad. Totalt fångades drygt 99 ton fisk från delägarlagets vattenområden 40 % av detta bestod av braxen, 18 % av strömming och 10 % av siklöja.  Gå in och titta närmare på statistiken för varje fiskart,  genom att klicka på rubriken ”Verksamhet” > Fiskeriverksamhet.

Kom ihåg att lämna in det gamla fiskekortet med din fångststatistk ifylld, när du löser ut ett nytt kort för året.  Nu hade 100 % av alla kommersiella fiskare lämnat in sina kort,  Det tackar vi för!!  För fritidsfiskarnas del såg det sämre ut, – endast 60 % av de fiskande mantalsägarna/ortsborna hade lämnat in sitt gamla kort per den 15 januari 2023.