Nu har vi publicerat en historik för delägarlaget Larsmo bys samfällda områden. Historiken har skrivits av Tore Backa och du hittar den under menyrubriken Om delägarlaget. Via den här länken kommer du också till historiksidan.