VILL DU BLI FISKEÖVERVAKARE?    Ta chansen nu, och gå på en intressant kurs!!

Kursen anordnas i Vasa den 25.11 2021. Norra Kust-Österbottens fiskeriområde står för alla kostnader som uppstår för deltagarna i kursen i samband med den.  Är du intresserad? – Kontakta då verksamhetsledaren på fiskeriområdet, på telefon 050 5272314