Fångsten från havet uppgick år 2021 till ca 82 ton fisk. Fångsten var ca 10 ton mindre än år 2020.  Detta beror till stor del på att den kommersiella fångsten av strömming uteblev år 2021.

Fångsten från Larsmosjön uppgick till ca 37 ton fisk.  Fångsten var således 13 ton mindre än föregående år.  Skillnaden beror på minskade fångster av braxen. fiskeristatistik 2021 (fiskelaget)