Fiskereglerna och prisen för fiskekort och -redskap för samfällighetens vattenområden är uppdaterade.  Gå in och bekanta dig med dem.

Styrelsen önskar alla ett riktigt  Gott nytt och lugnt fiskeår.