Här presenteras två kartor, – en från Larsmosjön och en från havsområdet där de kommersiella ryssjeplatserna är utmärkta