TILL SALU: Tomt på Furuholmen, Fladagränden.  Närmare uppgifter erhålls av ordförande Göran Sundqvist

Fladagränden