Årsstämman har hållits den 30.3 2023

Det justerade protokollet från årsstämman finns till påseende under besvärstiden (60 dagar) hos sekreteraren. Efter stämman tackade ordförande Göran Sundqvist den avgående sekreteraren Birthe Wistbacka med en vacker blombuktett Foto:  Patrik...

Tomt till salu

TILL SALU: Tomt på Furuholmen, Fladagränden.  Närmare uppgifter erhålls av ordförande Göran Sundqvist Fladagränden