Styrelseprotokoll 12.10.2021

Styrelsen konstituerades sig.  Göran Sundqvist fortsätter som ordförande, Anders Östman fortsätter som vice-ordförande. Styrelsen behandlade ett åtgärdstillstånd, och diverse muddringsärenden.  Beslöts att SIKEN FREDAS PÅ DELÄGARLAGETS VATTENOMRÅDEN UNDER TIDEN 20.10...

Styrelseprotokoll 17.6.2021

På styrelsemötet behandlades en ansökan från Larsmo-Pedersöre 4H förening om verksamhetsbidrag för år 2021. Ett muddringsärenden antecknades för kännedom.  Styrelsen beredde ärenden inför årsstämman, som i år hålls den 11 augusti.  

Styrelseprotokoll 11.6.2021

På styrelsemötet behandlades en ansökan från Skärgårdsrådet gällande bidrag för verksamheten 2021 (kontroller av remmare och för mindre muddringar i båtfarleder).  Vidare behandlades en fråga från NTM-centralen om delägarlagets ställningstagande till undersökningar /...

Styrelsens protokoll 8.3.2021

Under styrelsemötet behandlades 2 ansökningar om åtgärdstillstånd och antecknades 6 ansökningar om muddringar, för kännedom. Norra Kust-Österbottens fiskeriområdes förslag till Nyttjande- och värdplan behandlades också.

Styrelseprotokoll 14.4.2021

På styrelsemötet behandlades 2 ansökningar om åtgärdstillstånd, 1 ansökning om bidrag samt 1 ansökning om arrendeavtal för betesmark i skärgården. Dessutom antecknades 5 muddringsanmälningar för kännedom. Delägarlagets bokslut för år 2020 skrevs under och kommer nu...