Tomt till salu

TILL SALU: Tomt på Furuholmen, Fladagränden.  Närmare uppgifter erhålls av ordförande Göran Sundqvist Fladagränden

Fiskeristatistik för år 2021 publicerad

Fångsten från havet uppgick år 2021 till ca 82 ton fisk. Fångsten var ca 10 ton mindre än år 2020.  Detta beror till stor del på att den kommersiella fångsten av strömming uteblev år 2021. Fångsten från Larsmosjön uppgick till ca 37 ton fisk.  Fångsten var således 13...

Kontaktuppgifter

Kom ihåg att anmäla om förändringar i dina kontaktuppgifter eller kontonummer i samband med t.ex försäljning, köp eller annan ändring som berör din lägenhet, till delägarlagets nya bokförare Evelina Björkskog på Norlic!

FISKEÖVERVAKARKURS!

VILL DU BLI FISKEÖVERVAKARE?    Ta chansen nu, och gå på en intressant kurs!! Kursen anordnas i Vasa den 25.11 2021. Norra Kust-Österbottens fiskeriområde står för alla kostnader som uppstår för deltagarna i kursen i samband med den.  Är du intresserad? –...

Ryssjeplatser

Här presenteras två kartor, – en från Larsmosjön och en från havsområdet där de kommersiella ryssjeplatserna är utmärkta  

Delägarlagets historik

Nu har vi publicerat en historik för delägarlaget Larsmo bys samfällda områden. Historiken har skrivits av Tore Backa och du hittar den under menyrubriken Om delägarlaget. Via den här länken kommer du också till historiksidan.